رشته های با پیوست اشتغال در دانشگاه افزایش می یابد
رشته های با پیوست اشتغال در دانشگاه افزایش می یابد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از افزایش رشته های با پیوست اشتغال در دانشگاه خبر داد

به گزارش یوپنا، دکتر شجاعی فرد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در بازدید از پیام نور استان مازندران ضمن تاکید بر ساماندهی و چابک سازی اظهار داشت: دانشگاه با قوت برنامه های علمی و آموزشی خود را ادامه می دهد و با افزایش رشته هایی که پیوست اشتغال دارند به توسعه تحصیلات تکمیلی خود نیز کمک می کند.
وی همچنین گفت: از سال ۱۴۰۳ توسعه رشته ‌ها به صورت استانی انجام خواهد گرفت استان ها با تشکیل کارگروه‌ها برای توسعه رشته‌ها از ظرفیت اعضای هیات علمی نیز باید استفاده کنند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور درباره انتقال اعضای علمی دانشگاه گفت: در راستای فراهم کردن زمینه های نقل و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه به موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها تفاهم نامه ها و قراردادهایی در حال انجام گرفتن است و تمام سعی و تلاش دانشگاه بر این است که شان و منزلت اعضای هیات علمی در این نقل و انتقالات رعایت شود.
وی همچنین از افزایش میزان حق التدریسی اساتید کارشناسی و کارشناسی خبر داد و گفت: دانشگاه برنامه دارد که در اسرع وقت حق التدریسی ‌ها پرداخت شود.
دکتر شجاعی فرد در پایان به بخشنامه جدید آموزشی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در بخشنامه جدید تعداد واحدهای ارائه شده ترم تابستان  از ۹واحد به ۱۴ واحد افزایش یافت.