امروز آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی دانشگاه پیام نور
امروز آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی دانشگاه پیام نور

دانشجویان جدید الورود کارشناسی دانشگاه پیام نور تا پایان امروز مهلت دارند برای انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام کنند

به گزارش یوپنا پذیرفته شدگان جدید الورود کارشناسی دانشگاه پیام نور تا پایان امروز دوشنبه ۱۵ آبان فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان نسبت به ثبت نام انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام کنند.

پذیرفته می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام——> عملیات ثبت نام ——>ثبت نام اصلی، نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.