افزایش ده درصدی پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه پیام نور
افزایش ده درصدی پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: افزایش پذیرش و رشد ثبت نام نهایی دانشجویان کارشناسی نشانه اعتماد مردمی به دانشگاه پیام نور است.

به گزارش یوپنا دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور در سومین اجلاس روسای استانی دانشگاه های پیام نور در سازمانی مرکزی با تاکید بر استقبال و اعتماد مردمی از دانشگاه، اظهار داشت: به نسبت سال گذشته پذیرش و ثبت نام نهایی دانشجویان کارشناسی دانشگاه رشدی ده درصدی داشته است.

وی به فعالیت های فرهنگی دانشگاه نیز اشاره کرد و افزود: دانشگاه پیام نور در برخی استان ها متولی مسائل فرهنگی می باشد و همچنین کمترین میزان شهریه را در بین دانشگاه های شهریه ای دارد.

دکتر تقی زاده ضمن تاکید بر توسعه رشته های کاربردی گفت: رشته های دانشگاه نه تنها متوقف نمی شود بلکه با تناسب عضو علمی و دانشجویی برخی از رشته ها نیز توسعه پیدا می کند.

وی همچنین به برنامه های درآمدزایی غیر شهریه ای نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های هر استان، روسای استانی باید برای ایجاد درآمدهای غیرشهریه ای و آموزش های آزاد با جدیت بیشتری فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: مراکز و واحدها باید از ظرفیت انجمن های علمی و دانشجویی برای ایجاد نشاط و پویایی استفاده کنند تا احساس هویت دانشجویی بیشتر شود.

مسول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور: ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در دانشگاه ها

حجت الاسلام نبوی مسول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور اظهار داشت: مجموعه دانشگاه مانند یک کشتی می باشد که باید به مقصد برسد و همه ما در این مجموعه یک خانواده می باشیم لذا باید مسائل و چالش های آن را با همکاری حل کنیم.
وی به وضعیت فرهنگی دانشگاه ها نیز اشاره کرد و افزود: در دانشگاه باید به مسائل فرهنگی نیز بیشتر توجه شود، در سال گذشته برای جوانان شبهاتی ایجاد کرد که وظیفه اساتید و دانشگاه ها تبیین گری در این زمینه می باشد.