حمایت محکم و قاطع استاندار کرمان پشتوانه ارزشمندی برای دانشگاه پیام نور است
حمایت محکم و قاطع استاندار کرمان پشتوانه ارزشمندی برای دانشگاه پیام نور است

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور از حمایت های استاندار کرمان تقدیر کرد.

به گزارش یوپنا دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور در همایش مدیران اداری و مالی دانشگاه پیام نور در کرمان گفت: حمایت مقامات و مسئولین محلی نقش مهمی در تقویت، توسعه و ارتقای کیفی دانشگاه پیام نور به عنوان مولود انقلاب اسلامی دارد. در این زمینه حمایت مدیران ارشد استان کرمان به ویژه استاندار دانش‌دوست این استان دکتر محمدمهدی فداکار قابل تقدیر و تحسین است.
دکتر سلطانی احمدی گفت: استاندار کرمان با نگاشتن نامه به وزیر محترم علوم، حمایت قاطع خودشان را از موجودیت و ضرورت فعالیت دانشگاه در استان به ویژه در پهنه‌ی جنوبی استان کرمان با محوریت جیرفت و‌ کهنوج اعلام کردند.
سلطانی احمدی گفت: در مجلس هم نقش نمایندگان استان کرمان در دفاع از موجودیت و توسعه دانشگاه قابل تحسین بود. بدون حمایت نمایندگان، دانشگاه پیام نور با اسم رمز آمایش ضربه می‌خورد و شیرینی آمایش به کام دانشگاه‌های غیر انتفاعی ریخته می‌شد. دانشگاه پیام نور مرهون مقامات محلی استانها و نمایندگان مجلس است.
سلطانی احمدی گفت: ریشه حمایت مقامات استانی، محلی و نمایندگان از دانشگاه پیام نور به نقش برجسته این دانشگاه در عمومی‌سازی آموزش عالی به ویژه در حوزه زنان و دختران و همچنین کیفیت قابل تقدیر این دانشگاه در نوع نظام آموزشی، نوع آزمون و کتاب محوری آن بر می‌گردد.