در طرح آمایش آموزش عالی، دانشگاه پیام نور ابوموسی تقویت می‌شود
در طرح آمایش آموزش عالی، دانشگاه پیام نور ابوموسی تقویت می‌شود

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور از تقویت دانشگاه پیام نور ابوموسی در طرح آمایش آموزش عالی خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور در مراسم افتتاح دبیرخانه اختراعات دانشگاهی استان هرمزگان در دانشگاه پیام نور ابوموسی گفت: در طرح آمایش آموزش عالی تقویت دانشگاه پیام نور در جزایر ایرانی خلیج فارس مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است.

سلطانی احمدی گفت: طبق جمع‌بندی کارگروه آمایش و نظام حکمرانی دانشگاه پیام نور، این دانشگاه در جزایر قشم، کیش و ابوموسی ادامه فعالیت خواهد داد و از جهت سخت‌افزاری، عمرانی و توسعه رشته‌ها تقویت و حمایت می‌شود.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور در جزیره ابو موسی از جایگاه حساس و محوری‌تری نسبت به سایر جزایر برخوردار است. این دانشگاه نماد آموزش عالی در این جزیره است و نشانگر عزم نظام بر رعایت عدالت آموزشی می‌باشد.

سلطانی احمدی گفت: در صورت حمایت مقامات محلی و مطالبه مردمی، دانشگاه پیام نور آمادگی راه‌اندازی دانشگاه را در سایر جزایر ایرانی از جمله جزایر هرمز و هنگام را دارد.