نشست تبیینی مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور با اعضای علمی، کارکنان و اساتید استان گلستان
نشست تبیینی مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور با اعضای علمی، کارکنان و اساتید استان گلستان

نشست تبیینی مسول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور استان گلستان برگزار شد.

به گزارش یوپنا نشست تبیینی حجت الاسلام نبوی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور با اعضای علمی، کارکنان و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور استان گلستان با عنوان نقش دانشگاهیان در توسعه فرهنگی برگزار شد.

حجت الاسلام نبوی در این نشست اظهار کرد: مشارکت و همفکری اعضای هیئت علمی برای رشد و بالندگی دانشگاه ضروری است. اگر در دانشگاه بستر اندیشیدن، گفتگو و نقد پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مسائل روز فراهم شود در این صورت می توانیم خوب بیاندیشیم، مسائل را خوب تحلیل کنیم و به درستی سیاست‌گذاری‌‌ کنیم و این یکی از رویکردهای اصلی دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه پیام نور است تا چنین بستری را فراهم کند.

وی افزود: هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فرصت خوبی را برای گفتگو و شنیدن صحبت‌های اساتید پیرامون مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فراهم کرده است. برگزاری نشست‌های هم اندیشی، کارگاه‌های معرفت افزایی، کرسی های آزاد اندیشی، بازدید های پیشرفت، برنامه های ریزی برای خانواده های اساتید، تولید محتوای رسانه ای و اجرای برنامه های فرهنگی ویژه استادان دانشگاه بخشی از فعالیت های مورد انتظار است.

در ادامه، اعضای جلسه، نظرات و دیدگاه های خود در خصوص دغدغه های موجود در مسایل فرهنگی دانشگاه را بیان کردند.