۹ آذرماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان /فیلم آموزشی
۹ آذرماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان /فیلم آموزشی

آخرین مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور توسط دانشجویان تا ۹ آذرماه می باشد.

به گزارش یوپنا دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ در قسمت استاد—ارزشیابی— ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.

با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.
فیلم آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید