حمایت بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور از دانشجویان کم برخوردار
حمایت بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور از دانشجویان کم برخوردار

مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور گفت: دانشجویان کم برخوردار در دانشگاه پیام نور مورد حمایت بنیاد حامیان قرار گرفته اند.

به گزارش یوپنا یزدان سهرابی مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: دانشجویانی که در پرداخت شهریه دانشجویی مشکل دارند می‌توانند با تکمیل فرم درخواست بهره‌مندی استفاده از تسهیلات دانشگاه پیام نور تقاضای خود را برای بنیاد از طریق مرکز و تایید استان به صورت فیزیکی برای بنیاد در سازمان مرکزی ارسال نمایند.

وی همچنین گفت: یکی از  اهداف بنیاد حامیان پرداخت شهریه دانشجویان محروم و بی بضاعت متمرکز شده است.

سهرابی همچنین درباره خیرین افزود: حضور ارزشمند خیرین نیک اندیش باعث شکوفایی و امید در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور می باشد و با حمایت آنها و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، این مهم در حال تحقق است که هیچ دانشجویی در سراسر کشور نباید بخاطر مشکل مالی از تحصیل باز بماند.