حمایت قاطع وزیر علوم از دانشگاه پیام نور: نادیده گرفتن خدمات استاندارد علمی دانشگاه پیام نور ظلم است
حمایت قاطع وزیر علوم از دانشگاه پیام نور: نادیده گرفتن خدمات استاندارد علمی دانشگاه پیام نور ظلم است

وزیر علوم: نادیده گرفتن خدمات استاندارد علمی دانشگاه پیام نور ظلم است.

به گزارش یوپنا دکتر محمدعلی  زلفی گل وزیر علوم در برنامه صف اول درباره ماموریت خاص دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور این امکان را برای خانواده‌ها و داوطلبانی که به صورت حضوری برایشان مقدور نیست ادامه تحصیل بدهند یا در مناطق کم برخوردار هستند، این امکان برایشان فراهم شده که با ادامه تحصیل میزان دانایی و دانش خود را ارتقا بدهند.

نادیده گرفتن خدمات استاندارد علمی دانشگاه پیام نور ظلم است
وی درباره وضعیت دانشگاه پیام نور ادامه داد: دانشگاه پیام نور یکی از زیرنظام‌ها و یکی از بخش‌های آموزشی اصلی ما است که بیشتر برای جامعه‌ی کم برخوردار ما خدمات رسانی می‌کند که ما نمی‌توانیم و اجازه نداریم که آن را نادیده بگیریم لذا حذف یک چنین سیستمی و نادیده گرفتن یک چنین دانشگاهی ظلم است.

شهریه دانشگاه پیام نور به نسبت سایر دانشگاه ها خیلی کمتر است
دکتر زلفی گل درباره وضعیت شهریه دانشگاه پیام نور همچنین گفت: اگر مقایسه شود هزینه شهریه دانشگاه پیام نور به نسبت سایر دانشگاه‌های خیلی کمتر است و ما نیز از طریق صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور هم وام تحصیلی پرداخت می کنیم.

حد اعلای استانداد علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور

وزیر علوم همچنین درباره وضعیت علمی دانشگاه پیام نور گفت: از نظر علمی دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌ هایی است که استاندارد علمی و آموزشی را در حد اعلی رعایت می‌کند.