انتصاب سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی
انتصاب سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و دبیرخانه منطقه ۹ کشور منصوب شد

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور؛دکتر علی منظم اسماعیل پور به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و دبیرخانه منطقه ۹ کشور منصوب شد.

مراسم معارفه وی با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه برگزار شد.

دکتر علی منظم اسماعیل پور استادیار گروه جغرافیا می باشد و پیش از این به مدت  ۵ سال  ریاست دانشگاه پیام نور کاشمر را عهده دار بوده است.

لازم  به ذکر است که در این مراسم از زحمات دکترمولودیان سرپرست پیشین استان خراسان رضوی تقدیر شد.