۲۱ آذرماه آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم دانشجویان دانشگاه پیام نور
۲۱ آذرماه آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم دانشجویان دانشگاه پیام نور

آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه پیام نور سه شنبه ۲۱ آذرماه می باشد.

به گزارش یوپنا طبق تقویم آموزشی آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم نیمسال اول سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشجویان دانشگاه پیام نور روز سه شنبه ۲۱ آذرماه می باشد.

لازم به ذکر است که نمره میانترم دانشگاه پیام نور از ۸ نمره محاسبه و اساتید بر اساس فعالیت کلاسی دانشجویان یا امتحان میانترم بارم این نمره را محاسبه می کنند.