حضور ۱۱ عضو علمی دانشگاه پیام نور در بین پژوهشگران پراستناد کشور
حضور ۱۱ عضو علمی دانشگاه پیام نور در بین پژوهشگران پراستناد کشور

بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) 11 عضو علمی دانشگاه پیام نور در بین پژوهشگران پراستناد کشور قرار گرفت.

به گزارش یوپنا لیست پژوهشگران پراستناد پایگاه ISC در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری منتشر شد.

بر اساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) تعداد ۴۲۴ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری دسته‌بندی شده‌اند.

۱۱ عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور، در جمع پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری قرار گرفتند.

لازم به ذکر است معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادات صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است.

لیست پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور به شرح زیر می باشد: