رزم آزمون (آزمون آزمایشی) دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور امروز ساعت ۱۰ برگزار می شود
رزم آزمون (آزمون آزمایشی) دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور امروز ساعت ۱۰ برگزار می شود

رزم آزمون (آزمون آزمایشی) چهارم دروس عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور امروز ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود

به گزارش یوپنا با توجه به برگزاری آزمون دروس عمومی به صورت آنلاین و غیرحضوری، رزم آزمون (آزمون آزمایشی) چهارم دروس عمومی به منظور آشنایی دانشجویان با محیط نرم افزار آزمون ریلاین برگزار امروز ۶ دی ماه ساعت ۱۰ صبح خواهد شد.

از اینرو کلیه دانشجویانی که در این ترم دروس عمومی را اخذ نموده‌اند مجاز به شرکت در این رزم آزمون می‌باشند.

جهت دریافت فایل راهنمای شرکت در آزمون دروس عمومی در سامانه یکپارچه ریلاین lms فایل زیر را مطالعه کنید.