۳۰ بهمن آخرین مهلت تحویل مدارک دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ دانشگاه پیام نور
۳۰ بهمن آخرین مهلت تحویل مدارک دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای زمان تحویل مدارک تحصیلی قبلی دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش یوپنا دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای آورده است:
دانشجویان مشغول به تحصیلی که تاکنون مدارک مقطع قبلی خود را ارائه نداده اند، صرفاً تا قبل از تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مهلت دارند با مراجعه به مرکز/ واحد تحصیلی خود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است که از تاریخ مذکور طبق مقررات و ضوابط مربوط، محدودیت منع ادامه تحصیل برای ایشان اعمال می گردد.