درخشش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور همدان در مسابقات تکواندو کشور
درخشش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور همدان در مسابقات تکواندو کشور

دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان همدان در مسابقات تکواندو کشور افتخار کسب کردند.

به گزارش یوپنا مسابقات تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۴ ورزش کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.
در این مسابقات دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان شامل تینا صفی خانی مقام دوم در بخش پومسه، در وزن هشتم زینب ترکمان مقام اول و در پومسه سوم مشترک بیتا هاشمی نیا مقام سوم  را کسب کردند.