مردمی بودن دانشگاه پیام نور مهمترین عامل توسعه این دانشگاه است
مردمی بودن دانشگاه پیام نور مهمترین عامل توسعه این دانشگاه است

چهارمین اجلاس رؤسای استانی دانشگاه پیام نور در بندر عباس در حال برگزاری است.

به گزارش یوپنا دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها در چهارمین اجلاس رؤسای دانشگاه پیام نور گفت: در یک سال گذشته تلاش و همیاری رؤسای استانی و مسؤلین مراکز و واحدها تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و سبب انسجام درونی و در نهایت حفظ موجودیت و تقویت دانشگاه شد.

دکتر سلطانی احمدی در ادامه گفت: در دو سال گذشته تعامل سازنده دانشگاه با مجلس نتایج و دستاوردهای خوبی برای دانشگاه در حوزه بودجه، حفظ املاک و ساماندهی داشت و بابت این امور قدردان مجلس انقلابی هستیم.

وی در ادامه گفت: با وجود تلاش و نقش مجلس، رؤسای استانی و مدیران ستادی در موجودیت و تقویت دانشگاه؛ مردمی بودن دانشگاه پیام نور مهمترین عامل حفظ موجودیت، تقویت و توسعه این دانشگاه است. از اینرو تکریم ارباب رجوع و توجه جدی به حقوق دانشجویان باید مورد توجه جدی مدیران دانشگاه باشد. دکتر سلطانی احمدی در پایان گفت: عملیاتی کردن بخشنامه «منع تدوین و تصویب مقررات بدون رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی» محور فعالیت دفتر امور حقوقی

دانشگاه است. از اینرو تمامی مصوبات از قبیل آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مصوب برای تطبیق با اسناد بالادستی و قوانین مربوط مورد بررسی خواهد گرفت.