برگزاری پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی در دانشگاه پیام نور تهران جنوب
برگزاری پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی در دانشگاه پیام نور تهران جنوب

پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی به میزبانی دانشگاه پیام نور و با مشارکت مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار می شود.

به گزارش یوپنا پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی به میزبانی دانشگاه پیام نور و با مشارکت مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران مورخ سه شنبه ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با موضوع «کمیسیون ماده ۱۰۰، چالشها و راهکارها» برگزار خواهد شد.

همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی به همت دانشکده حقوق و علوم اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

این همایش دارای نه محور اصلی با موضوعات زیر می باشد :

  •      حقوق ساختمان
  •     حقوق مدیریت شهری
  •     حقوق زمین شهری
  •     حقوق دادرسی شهری
  •     حقوق سلامت شهری
  •     حقوق شهرسازی و معماری
  •     حقوق فن آوری نوین شهری
  •     حقوق امنیت و ایمنی شهری
  •     حقوق محیط زیست شهری

زمان جلسه: سه شنبه ۱۷ /۱۴۰۲/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۷

مکان جلسه: تهران، خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، سالن شهید عضدی