آغاز مهلت حذف و اضافه دانشجويان دانشگاه پيام نور
آغاز مهلت حذف و اضافه دانشجويان دانشگاه پيام نور

مهلت حذف و اضافه دانشجويان دانشگاه پيام نور از امروز ۱۶ بهمن آغاز شده است.

به گزارش یوپنا مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  از امروز آغاز و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد.

دانشجویان برای حذف و اضافه با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و از مسیر «ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> ثبت نام اصلی» نسبت به حذف و اضافه خود اقدام کنند.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم شود.