سرپرست جدید دانشگاه پیام نور خراسان شمالی معارفه شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور خراسان شمالی معارفه شد

دکتر حمیدرضا طیبی نسب به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی معارفه شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر حمیدرضا طیبی نسب به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی منصوب و معارفه شد.
مراسم معارفه با حضور دکتر سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و امور استانها برگزار شد.
در این مراسم از زحمات دکتر اصغری راد تقدیر به عمل آمد.