دانشگاه پیام نور در بین برترین دانشگاه های جهان و ایران قرار گرفت
دانشگاه پیام نور در بین برترین دانشگاه های جهان و ایران قرار گرفت

دانشگاه پیام نور بر اساس رتبه بندی جهانی وبومتریکس در بین ۳۰ دانشگاه برتر کشور رتبه ۱۸ و همچنین رتبه ۱۴۹۱ را در بین ۱۱ هزار موسسه جهانی کسب کرد.

به گزارش یوپنا بر اساس ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ سامانه رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) تعداد ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۱۱ هزار مؤسسه‌ای این سامانه قرار گرفتند و دانشگاه پیام نور در بین ۳۰ دانشگاه برتر کشور در این رتبه بندی جهانی قرار گرفت.

دانشگاه پیام نور در این رتبه بندی در بین ۳۰ دانشگاه برتر کشور رتبه ۱۸ و همچنین رتبه ۱۴۹۱ را در بین ۱۱ هزار موسسه جهانی کسب کرد.

آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و ژوئیه منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است.

تأثیر (یا رؤیت‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت / باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است و همچنین منبع جمع آوری اطلاعات این نظام رتبه بندی، موتور جست‌وجوی گوگل، «ای هرف»، «مجستیک»، «گوگل اسکالر» و مؤسسه سایماگو است.