زمان بندی برگزاری آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۳ اعلام شد
زمان بندی برگزاری آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۳ اعلام شد

سازمان امور دانشجویان زمان بندی برگزاری آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۳ و لیست مرکز برگزاری آزمون زبان را اعلام کرد.

به گزارش یوپنا سازمان امور دانشجویان زمان بندی برگزاری آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر این اساس آزمون زبان MSRT فروردین ۱۴۰۳ در روز جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار می شود.

ثبت نام از ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ آغاز شده و تاساعت ۱۸، ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت. حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود.

زمان بندی برگزاری آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۳