اعضای جدید کمیسیون های تخصصی دانشگاه اعلام شدند
اعضای جدید کمیسیون های تخصصی دانشگاه اعلام شدند

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ترکیب اعضای جدید کمیسیون های تخصصی دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر یزدان فرخی، دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از برگزاری نخستین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه در دوره دهم با ترکیب جدید خبر داد و اظهار داشت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای حقوقی و حقیقی در خصوص موضوعات مختلفی از جمله انتخاب دبیر دوره جدید و ترکیب اعضای کمیسیون های تخصصی دانشگاه تصمیم گیری شد.

وی همچنین ادامه داد: بر اساس بررسی و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.

اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر سهیل قره
آقای دکتر محمد حسن شجاعی فرد
آقای دکتر فرید اجلالی
آقای دکتر حیدر جهانبخش
اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
آقای دکتر محمدرضا حاتمی
آقای دکتر غلامرضا خواجه­ سروی
آقای دکتر یزدان فرخی
آقای دکتر حسن خسروی
اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده ادبیات و زبان­های خارجی
آقای دکترعبدالرضا سیف
خانم دکتر آسیه ذبیح نیا عمران
آقای دکتر منوچهر جعفری گهر
آقای دکتر حسین حدیدی
اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده الهیات و علوم اسلامی
آقای دکتر علیرضا دل ­افکار
آقای دکتر سید علی علم الهدی
آقای دکتر محمدهادی امین ناجی
آقای دکتر حسین رحمانی تیرکلایی
اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده مدیریت
آقای دکتر رضا رسولی
آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
آقای دکتر علی شجاعی­ فرد
آقای دکتر محمد مهدی پرهیزگار
اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده علوم تربیتی
آقای دکتر ابوالفضل فراهانی
آقای دکتر عزت الله کردمیرزا نیکوزاده
آقای دکتر فرامرز سهیلی
آقای دکتر سیدعلی قریشی
اعضای کمیسیون تخصصی دانشکده علوم پایه
آقای دکتر عبدالرسول قرائتی جهرمی
سرکار خانم دکتر کامیلا نجاتی
سرکار خانم دکتر حبیبه نظیف
آقای دکتر سید سجاد سجادی خواه