عضو علمی دانشگاه پیام نور مدیرعامل منطقه آزاد قصرشیرین شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور مدیرعامل منطقه آزاد قصرشیرین شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «یعقوب محمودیان» را به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قصر شیرین منصوب کرد.

به گزارش یوپنا با حکم وزیر اقتصاد، دکتر یعقوب محمودیان عضو علمی دانشگاه پیام نور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قصرشیرین شد.

در حکم سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتصاب «یعقوب محمودیان» آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات، با عنایت به پیشنهاد نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قصر شیرین منصوب می شوید.

گفتنی است محمودیان عضو هیئت علمی دانشگاه  پیام نور در رشته  اقتصاد است و پیش از این سابقه ی معاونت پژوهشی بیمه مرکزی، دبیر مرکز مطالعات بانک مهر اقتصاد و مدیر کل حوزه منطقه آزاد قشم را در پرونده  کاری خود دارد.