وزیر اقتصاد: نوسان قیمت دلار نفعی برای دولت ندارد
وزیر اقتصاد: نوسان قیمت دلار نفعی برای دولت ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولت‌ها از ثبات ارز منتفع می‌شوند تا نوسانات ارزی.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نوسانات ارز و همزمانی آن با نهایی نشدن بودجه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش «یوپنا»، خاندوزی گفت: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد که بودجه دو مرحله‌ای می‌شود لذا، چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست.

او ادامه داد: ارزی که درآمد‌های نفتی دولت بر اساس آن تسعیر می‌شود رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر در بودجه می‌آید و ملاک عملکرد بخش‌های اقتصادی دولت است لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولت‌ها از ثبات ارز منتفع می‌شوند تا نوستانات ارزی.