سرپرست جدید امور دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد
سرپرست جدید امور دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکتر علی خداشاهی به عنوان سرپرست جدید اداره کل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر علی خداشاهی به عنوان سرپرست جدید اداره کل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد.
مراسم معارفه با حضور حجت الاسلام نبوی مسول نهاد رهبری، دکتر محمدی معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیران کل و تعدادی از همکاران در سازمان مرکزی برگزار شد.
در این مراسم از زحمات دکتر فرخی نیز تقدیر به عمل آمد.