تعطیلی کلاس های  ساعت ۱۲ تا ۱۴ امروز دانشگاه پیام نور
تعطیلی کلاس های  ساعت ۱۲ تا ۱۴ امروز دانشگاه پیام نور

کلاس‌های دانشگاه‌های پیام نور امروز از ساعت ۱۲ تا ۱۴ برای شرکت در تجمعات حمایت از جنبش دانشجویان آمریکایی تعطیل شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور کلاس های ساعت ۱۲ الی۱۴ امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را تعطیل اعلام کرد.

به گزارش یوپنا، بر اساس اعلام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، بـا توجه به موج حمایت دانشگاهیان امریکایی و اروپایی از مردم مظلوم غزه و اعتراضات گسترده علیه نسل کشی رژیم سفاک صهیونیستی و نیز برنـامه هاي فرهنگی و اجتماعی درنظر گرفته شـده در دانشـگاهها به همین مناسبت، دانشگاه پیام نور همگام با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، ضـمن محکوم کردن فجایع رژیم خبیث اسرائیل و در حمایت از مردم بی دفاع غزه، امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۲ الی۱۴ کلیۀ کلاـسهـا را تعطیل اعلام مینمایـد تا به همین مناسـبت دانشـگاهیان عزیز کشورمان با برپایی تجمعات گسترده پس از اقامه نماز در مساجد و میدان هاي اصلی دانشگاهها، حمایت خود را از استادان و دانشجویان معترض به جنایات رژیم کودك کش اسرائیل، اعلام دارند