تهدید دادگاه لاهه از سوی کنگره آمریکا در آستانه صدور حکم ضد اسرائیلی
تهدید دادگاه لاهه از سوی کنگره آمریکا در آستانه صدور حکم ضد اسرائیلی

اعضای کنگره آمریکا به دادگاه کیفری بین‌المللی نسبت به صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی هشدار دادند. اعضای کنگره آمریکا هشدار دادند که صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که اعضای کنگره آمریکا هشدار دادند که صدور حکم بازداشت ضد مقامات اسرائیلی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.