زمان برگزاری آزمون زبان MSRT در تیر ۱۴۰۳ اعلام شد
زمان برگزاری آزمون زبان MSRT در تیر ۱۴۰۳ اعلام شد

زمان برگزاری آزمون زبان MSRT درتیرماه ۱۴۰۳ اعلام شد، ثبت نام آزمون مذکور از امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد.

به گزارش یوپنا، تاریخ و زمان برگزاری آزمون زبان MSRT تیرماه ۱۴۰۳ اعلام شد. آزمون زبان MSRT تیرماه ۱۴۰۳ روز جمعه یک تیر ۱۴۰۳ برگزار می شود.

تاریخ و زمان ثبت نام:

ثبت نام از امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت۱۰ آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد.

حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود.