قتل عمد شهردار منطقه ۵ شیراز تایید شد
قتل عمد شهردار منطقه ۵ شیراز تایید شد

سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز اضافه کرد: بررسی‌های اولیه دلالت بر این دارد که درون منزل شخصی مرحوم درگیری رخ داده که آثار جراحت ناشی از برخورد شی نوک نیز به جسد رویت شد، لذا وقوع جنایت و ارتکاب قتل عمد تایید شده است.

سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز گفت: بررسی‌های اولیه صحنه جرم فوت شهردار منطقه ۵ شیراز نشان می‌دهد که در منزل شخصی آن مرحوم درگیری رخ داده که آثار جراحت ناشی از برخورد شی نوک تیز به جسد رویت شده و وقوع جنایت و ارتکاب قتل عمد مورد تایید است.