۳ خردادماه آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم
۳ خردادماه آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم

آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور ۳ خردادماه می باشد.

به گزارش یوپنا آخرین مهلت ثبت نمرات میان‌ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور  توسط اساتید تا ۳ خردادماه ۱۴۰۳ می باشد و و پس از آن دیگر امکان ثبت نمره میان ترم میسر نمی باشد.

لازم به ذکر است که نمره میانترم دانشگاه پیام نور از ۸ نمره محاسبه و اساتید بر اساس فعالیت کلاسی دانشجویان یا امتحان میانترم بارم این نمره را محاسبه می کنند.