امکان درخواست مهمانی ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۳۱ خردادماه
امکان درخواست مهمانی ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۳۱ خردادماه

امکان درخواست مهمانی ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۳۱ خردادماه فراهم شد.

به گزارش یوپنا امكان درخواست مهماني ترم تابستان برای دانشجویان دانشگاه پیام نور تا لغايت ۳۱ خردادماه در سامانه جامع گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir مقدور مي باشد.
مسیر درخواست در سامانه گلستان:
آموزش ->دانشجو->درخواست ها