۶ تیرماه آخرین مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان
۶ تیرماه آخرین مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان

امکان انتخاب واحد ترم تابستان تا ۶ تیرماه ۱۴۰۳ برای دانشجویان در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.

به گزارش یوپنا دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام، عملیات ثبت نام، ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم شود.