مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مهلت دفاع از پایان نامه و رساله ترم ۴۰۲۲ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شد. 

به گزارش یوپنا با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان، مهلت دفاع از پایان نامه و رساله ترم ۴۰۲۲ تا ۱۳ تیرماه تمدید شد.