افتتاح خط لوله انتقال آب فضای سبز سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
افتتاح خط لوله انتقال آب فضای سبز سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

خط لوله انتقال آب تصفیه شده به منظور تامین آب مورد نیاز فضای سبز سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

به گزارش یوپنا این خط لوله با هدف كاهش قابل توجه هزينه هاي دانشگاه، ارتقا رتبه greenmetric در راستاي بهبود جايگاه رتبه بندي مديريت سبز دانشگاه پيام نور در بين ساير دانشگاه ها و همچنین اصلاح الگوي مصرف با استفاده از آب بازيافت شده بجاي آب تصفيه شده افتتاح شد.

لازم به ذکر است که این افتتاح با عنايت ويژه رياست دانشگاه پیام نور، مساعدت معاون محترم اداري و مالي و پيگيري هاي مديريت و همكاران اداره كل امور فني و پشتيباني صورت گرفت.