تجلیل وزیر علوم از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
تجلیل وزیر علوم از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد.

به گزارش یوپنا دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری با محوریت “هوشمندسازی و تحول دیجیتال در آموزش عالی” با حضور زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری اقتصاد و دانش بنیان رییس جمهور و مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم آغاز شد.

در این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر مجید ایرانپور مبارکه رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور به جهت پیشتازی در امر ارتقای شاخص های امنیت سایبری در راستای تحقق آموزش عالی، هوشمند، امن و ایمن و کمک به صعود رتبه دوم وزارت عتف، تقدیر کرد.