دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد:  ارتقای دو عضو علمی به مرتبه استادی و شش عضو علمی به دانشیاری
دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد:  ارتقای دو عضو علمی به مرتبه استادی و شش عضو علمی به دانشیاری

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر یزدان فرخی دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای دو عضو هیئت علمی دانشگاه به مرتبه استادی و شش عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و اظهار داشت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه، دکتر رامین صادقیان عضو هیأت علمی رشته مهندسی صنایع مرکز تهران شمال و دکتر امیرحسین امیرخانی عضو هیأت علمی رشته مدیریت دولتی مرکز تهران‌ غرب از مرتبه «دانشیاری به استادی» ارتقا پیدا کردند.

وی همچنین یادآور شد: همچنین دکترمحمدطاهر یعقوبی عضو هیأت علمی رشته الهیات(تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی) مرکز قم، دکتر علی برزگری عضو هیأت علمی رشته فیزیولوژی ورزشی مرکز بابل، دکتر علیرضا عقیقی عضو هیأت علمی رشته مدیریت دولتی مرکز همدان، دکتر محمدلعل‌علیزاده عضو هیأت علمی رشته علوم سیاسی مرکز مشهد، دکتر عباس ابهری عضو هیأت علمی رشته زراعت مرکز سبزوار و دکتر سیدعلی حسینی عضو هیأت علمی رشته جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری مرکز رشت از مرتبه «استادیاری به دانشیاری» نائل شدند.

در این جلسه تعدادی درخواست ارتقا به مرتبه استادیاری اعضای علمی دانشگاه نیز بررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت.

گفتنی است مطابق ابلاغ وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های ارتقای مرتبه دو دانشگاه «جامع علمی-کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.