معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از رییس دانشگاه پیام نور خوزستان تقدیر کرد.

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از رییس دانشگاه پیام نور خوزستان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دکتر امین ناجی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با اهداء تقدیرنامه ای از دکتر اقبالی ریاست دانشگاه پیام نور استان خوزستان، به دلیل کسب بالا ترین رتبه این استان بین سایر استان ها در اختصاص انواع وام های دانشجویی به دانشجویان این دانشگاه و بهره مندی دانشجویان از تسهیلات کم بهره قدردانی نمود

upna