به گزارش خبرگزاری یوپنا، دکتر فیروز مشاور رئیس دانشگاه پیام نور از پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور استان البرز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دکتر فیروز مشاور رئیس دانشگاه پیام نور از پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور استان البرز بازدید کرد.

مشاور رئیس دانشگاه در این بازدید که در مزکر کرج و نظرآباد صورت گرفت، زیر ساخته ای این دانشگاه را مثبت ارزیابی کرد و از پیگیری دانشگاهیان پیام نور استان البرز در اتمام این اقدامات عمرانی تقدیر کرد.

دکتر فیروز در ادامه به برنامه های سال۹۸ دانشگاه پیام نور اشاره کرد و تصریح کرد: همانطور که دکتر زمانی ریاست محترم دانشگاه در نشست با روسای استانی مطرح کردند؛اهتمام ویژه برای تکمیل برنامه های ناتمام به ویژه در حوزه عمران در برنامه سال ۹۸ از رئوس مهم برنامه های دانشگاه می باشد.

دکتر جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان نیز ضمن تقدیر از حمایت مسئولان ارشد سازمان مرکزی به ارائه گزارشی از زوند برنامه های در دست اجرای این استان پرداخت و عنوان کرد: تمامی پروژه های عمرانی این استان در نیمه اول۱۳۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.

upna