انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان

دکتر حسن رضا یوسفوند به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان منصوب شد .

 

به گزارش یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر حسن رضا یوسفوند به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان منصوب شد .

upna