انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مرند
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مرند

دکتر عبداله ولی پور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مرند منصوب شد .

 

به گزارش یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر عبداله ولی پور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مرند منصوب شد.

upna