مدیر کل امور اداری دانشگاه پیام نور خبر داد:اجرای طرح ساماندهی منابع انسانی و احراز پست سازمانی تا پایان دی
مدیر کل امور اداری دانشگاه پیام نور خبر داد:اجرای طرح ساماندهی منابع انسانی و احراز پست سازمانی تا پایان دی

مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور گفت: ساماندهی منابع انسانی دانشگاه متناسب با تشکیلات تفضیلی ، شرایط احراز پستهای سازمانی و استقرار اعضاء غیر هیأت در پستهای تخصیص یافته در دست اقدام و پس از تنظیم صورتجلسات مربوط تا پایان دی ماه سال جاری در کلیه استانها اجرا خواهد شد.

مدیر کل امور اداری دانشگاه پیام نور خبر داد:اجرای طرح ساماندهی منابع انسانی و احراز پست سازمانی تا پایان دی

 

به گزارش یوپنا، حاج محمدعلی در کارگاه آموزش ویژه اعضای هیات علمی وغیرعلمی در دانشگاه پیام نور ایلام با عنوان اینکه تفویض اختیار و مسئولیت امور اداری استانها مرحله به مرحله و همراه آموزش های لازم استمرار و با سرعت بیشتری در سال جاری انجام می شود بر سرعت بخشی بر فرایند تمرکز زدایی و بومی سازی تصمیمات اداری متناسب با شرایط ، اولویتها، محدودیتها ونیازهای منطقه ای و استانی تأکید کرد و از برخی تغییرات آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی  برابر مصوبات اخیر هیأت امناء خبر داد.

شایان ذکر است، در حاشیه این نشست و در کارگاه آموزشی، نحوه صدور احکام کارگزینی اعضاء هیأت علمی توسط استانها تشریح و همچنین نکاتی در خصوص فرایند رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی ارائه شد.

در پاسخ به دغدغه اعضاء قراردادی غیر هیأت علمی ابرازامیدواری شد با تصویب طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش قابل توجهی از همکاران  قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت واز سوی دیگربامساعدت مسئولین مربوط شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی محقق شود.

در پاسخ به سئوالات وابهامات اعضاء هیأت علمی توضیحات مفصلی در خصوص شرایط و نحوه صدور احکام مأموریت آموزشی اعضاء هیأت علمی پیمانی واجد شرایط و همچنین نحوه تبدیل وضعیت اعضاء مذکور ارائه شد.

upna