دانشگاه پیام نور در انجام مسئولیت های اجتماعی جایگاه ممتازی دارد
دانشگاه پیام نور در انجام مسئولیت های اجتماعی جایگاه ممتازی دارد

عضو شورای دانشگاه به همراه تنی چند از مسئولان ارشد پیام نور طی نشستی با استاندار قم دکتر بهرام سرمست(عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور) مسائل و موضوعات فیمابین را بررسی کرد.

به گزارش یوپنا، دکتر ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور ضمن تشکر از حمایت های استانداری قم بر ضرورت استمرار فعالیت های ارزنده آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در سطح کشور و استان قم، لزوم استفاده از فرصت های موجود در جهت بهبود فرآیندها و سازوکارهای اجرایی دانشگاه پیام نور این استان، تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت و حمایت های مضاعف استانداری قم از مجموعه پیام نور استان تاکید کرد.

عضو شورای دانشگاه به همراه تنی چند از مسئولان ارشد پیام نور طی نشستی با استاندار قم دکتر بهرام سرمست(عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور) مسائل و موضوعات فیمابین را بررسی کرد.

 

upna