انتصاب یک بانوی توانمند دیگر در دانشگاه پیام نور
انتصاب یک بانوی توانمند دیگر در دانشگاه پیام نور

دکتر کبری مرادی به عنوان مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، سرکار خانم دکتر کبری مرادی به عنوان مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان لرستان منصوب شد.

وی استادیار و عضو هیات علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد می باشد.

upna