انتصاب رئیس کارگروه صلاحیت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور
انتصاب رئیس کارگروه صلاحیت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیم نیک صفت رئیس کارگروه صلاحیت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر ابراهیم نیک صفت مدیر گروه معارف دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس کارگروه صلاحیت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

upna