گسترش انجمن های دانشجوئی راهکارضروری برای تربیت نیروی متخصص وخلاق
گسترش انجمن های دانشجوئی راهکارضروری برای تربیت نیروی متخصص وخلاق

پژوهش ها و کارهای علمی امروزه برخلاف گذشته به کوشش های جمعی و مشترک تبدیل شده لذا گسترش انجمن ها و کانون ها و گروه‌های فعال دانشگاهی راهکار ضروری برای تربیت و تجهیز نیروهای متخصص و خلاق است .

به گزارش خبرگزاری یوپنا ،دکتر یوردخانی درجشنواره دستاوردهای دانشجوئی دانشگاه پیام نور که به میزبانی استان سمنان برگزارشد،افزود: با تقویت توانمندی های فرهنگی ، اجتماعی و علمی دانشجویان  می توانیم منشا و سبب افزایش امیدواری اجتماعی جامعه باشیم.

وی با عنوان اینکه جمعیت دانشجویان دانشگاه پیام نور ظرفیت عظیم وتوانمندی است که مارابه سمت پیشرفت بیشترسوق می دهد ،تصریح کرد: همه نهادها برای تداوم حیات نیازمند استفاده از دستاوردهای علمی وفناوری هستند و دانشگاه ها دراین زمینه نقش تعین کننده ای دارند.
وی یادآورشد:دانشگاه خاستگاه تولید فناوری ودانش ومرکز جامعه مدرن است وتداوم حیات جامعه مدرن نیازمند پژوهشگران ومحققان دانشگاهی است.

upna