وزیر دولت روحانی کرونا گرفت
وزیر دولت روحانی کرونا گرفت

مصطفی فقیهی سردبیر سایت انتخاب در توئیتی از ابتلای یکی از وزرای دولت روحانی به کرونا خبر داد.

ویروس کرونا
upna