سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان اردبیل منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان اردبیل منصوب شد

دکتر محمد فداییان بعنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان اردبیل معرفی منصوب شد.

به گزارش یوپنا، طی حکمی که از سوی زمانی رئیس دانشگاه پیام نور کشور دکتر محمد فداییان بعنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان اردبیل معرفی منصوب شد.

فداییان استادیار رشته زمین شناسی است که پیش از این مسئولیت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل را بر عهده داشت.

پیش از این افسر روحی به مدت ۴سال عهده دار این سمت بود.

upna