رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد: برگزاری تمامی کلاس های استان به صورت الکترونیکی از فردا
رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد: برگزاری تمامی کلاس های استان به صورت الکترونیکی از فردا

میرحسینی از برگزاری کلاس های دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی و طبق جدول زمانبندی از ۲۰ فروردین ماه خبر داد.

به گزارش یوپنا سید ولی ا… میرحسینی رییس دانشگاه پیام نور استان یزد ، ضمن تبریک سال جدید که با نام سال جهش تولید مزین گردیده و اعیاد شعبانیه، و با شرح  شرایط فعلی کشور و امکان شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور که پیشتاز دانشگاههای کشور در خصوص برگزاری کلاسهای تئوری به صورت الکترونیکی و مجازی می باشد، بیان داشت: کلیه کلاسهای آموزشی مراکز و واحد های تحت پوشش دانشگاه پیام نور استان یزد به صورت الکترونیکی دایر و طبق جدول زمانبندی برگزار می شود.

وی همچنین با تاکید مجدد بر برگزاری منسجم و منظم کلاسهای درسی از ۲۰ فروردین ماه، بر اساس برنامه کلاسی ارائه شده گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه، با ایجاد و بروز رسانی زیر ساخت های لازم و موجود توسط مدیر فن آوری دانشگاه و اعضای علمی و کلیه کارکنان آموزشی، شاهد برگزاری تمامی کلاسها در بستر مجازی و الکترونیکی باشیم

upna