انتصاب رئیس جدید دانشگاه پیام نور سردشت
انتصاب رئیس جدید دانشگاه پیام نور سردشت

ریاست جدید دانشگاه پیام نور سردشت معرفی شد.

به گزارش یوپنا ،مراسم تکریم و معارفه ریاست جدید دانشگاه پیام نور  سردشت با حضوردکتر معرفی رییس جدید دانشگاه پیام نور سردشتجباری  ریئس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و جمعی از مسئولین در دفتر فرماندار سردشت برگزار شد.
در این مراسم آقای دکتر رسول رسولی به سمت ریاست دانشگاه پیام نور سردشت منصوب شد و حکم انتصابش را ازسوی فرماندار سردشت دریافت کرد.
همچنین از تلاشهای  عبدالرحیم جهان آرا که مدت ۵ سال ریاست دانشگاه پیام نور سردشت را عهده دار بود تجلیل بعمل آمد.
upna