رئیس دانشگاه پیام نور شهر ری معارفه شد
رئیس دانشگاه پیام نور شهر ری معارفه شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی ریاست دانشگاهد پیام نور استان تهران، دکتر عنایت‌اله یزدان پناه رئیس دانشگاه پیام نور واحد ری شد.

به گزارش یوپنا دکتر غلامرضا بخشی خانیکی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، آقای غفار بیات؛ مدیر حوزه ریاست از زحمات دکتر حمیدرضا عامری‌سیاهوئی رییس پیشین تقدیر شد و دکتر عنایت اله یزدان‌پناه به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور واحد ری معرفی شد.

در ابتدای امر دکتر عامری سیاهوئی گزارش مختصری از عملکرد خود طی چهار سال خدمت در دانشگاه را ارائه داد و در انتها از کارکنان واحد در زمینه انجام امور محوله طی دوره گذشته تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه دکتر عنایت اله یزدان پناه برنامه های خود را در خصوص پیشبرد اهداف دانشگاه اعلام نمود و از کارکنان خواست مجدانه در این زمینه همکاری نمایند.

گفتنی است پیش از این دکتر یزدان پناه سرپرست دانشگاه پیام نور گرمسار را بر عهده داشت.

upna